Thursday, October 13, 2011

Wahyu atau Hawa Nafsu?

'Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah..."
(Sad 38:26)


'Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal (nya)'
(an-Naziat 79:37-39)'Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya Syurgalah tempat tinggal (nya)'
(an-Naziat 79:40-41)'Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)'
(an-Najm 53:3-4)


Allah membatasi urusan pada 2 hal sahaja, iaitu wahyu atau syariat, dan kedua adalah hawa nafsu.

Tidak ada yang ketiga.

Jika demikian persoalannya, maka wahyu dan hawa nafsu itu adalah 2 hal yang bertentangan. Apabila sudah jelas suatu kebenaran pada wahyu, maka hawa nafsu adalah kontranya.

Kerana itu, mengikuti hawa nafsu bererti menentang syariat.

'Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmuNya...'
(al-Jatsiyah 45;23)

'Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya...'
(al-Mukminin 23:71)


'Merekalah itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka'
(Muhammad 47:16)

'Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang (syaitan) menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?'
(Muhammad 47:14)


Renungkanlah. Setiap tempat dimana Allah menyebut hawa nafsu, maka penyebutan itu adalah untuk mencela hawa nafsu itu dan pengikutnya.

Makna ini di riwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata;

'Tidaklah Allah menyebut hawa nafsu di dalam kitabNya kecuali mencelanya'

Oleh yang demikian, semua ini sudah jelas bahawa Pembuat syariat itu bertujuan untuk mengeluarkan atau membebaskan manusia dari hawa nafsu.Astaghfirullah al Azim. Tawakkal alallah.
0 Comments: